ROBOTY ZEWNETRZNE

 • sieci wodociągowe
 • sieci kanalizacji sanitarnej
 • sieci kanalizacji deszczowej
 • sieci gazowe
 • przyłącza wodno kanalizacyjne
 • magistrale ciepłownicze z rur preizolowanych
 • oczyszczalnie ścieków
 • przepompownie
 • piaskowniki
 • seperatory
 • ROBOTY WEWNĘTRZNE

  • Instalacje centralnego ogrzewania
  • Instalacje wodociągowe
  • instalacje kanalizacyjne
  • instalacje ogrzewania podłogowego wodnego
  • instalacja przydomowych zbiorników na gaz płynny
  • instalacje przeciwpożarowe
  • sprężonego powietrza
  • kotłownie olejowe i węglowe
  • instalacje gazowe
  • kotłownie gazowe
  • kotłownie na paliwa stałe
  • usuwanie awarii hydraulicznych
  • biały montaż
  • przepychanie kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej sprężyną elektryczną

  INNE

  KRUSZENIE GRUZU FIRMA INSMONT

  kruszenie gruzów :
  - gruzu betonowego,
  -ceglanego,
  -asfalatowego o różnych grubościach