NASZE REALIZACJE

PRACE WYKONANE W 2012/2013ROKU :

Data: 23.04.2012
Termin zakończenia : 14.08.2012
Miejsce: Wyrzysk
Zawarte między : Miasto i gmina wysoka a INSMONT
Nazwa : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej z wypustami ulicznymi, sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul św. Walentego w wysokiej.
Wartość : wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1.242.300,00 zł

Data : 10.12.2012
Termin zakończenia: 10.08.2013
Miejsce : Strzelęcin
Zawarte między : wodociągi i kanalizacja spzoo chodzież
Nazwa : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Strzelęcin
Wartość : 125.000

Data : 07.03.2012
Termin zakończenia: 31.10.2012
Zawarte między: gmina wyrzysk
Miejsce: Wyrzysk
Nazwa :Budowa sieci kanalizacyji deszczowej z wypustami ulicznymi w ul. T. Kościuszki w wyrzysku wraz z odwodnieniem budynków komunalnych.
Wartość: 543 660,00

Data : 15.07.2012
Termin zakończenia: 30.10.2012
Miejsce: Łukowo
Zawarte między: zakład produkcyjno usługowo handowy sławomir łisiewicz
Nazwa : Budowa instalacji saniarnych dla budynków świetlicy wiejskiej w miejscowości łukowo gm wągrowiec
Wartość 123 428,74

Data : 10.09.2012
Termin zakończenia: 15.10.2013
Zawarte między: gmina kiszkowo
Miejsce: Brudzewko
Nazwa : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w m. Brudzewko, Ujazd, Zylice, Sławno, kamionek, głębokie, Imiołki i skrzetuszewo gmina kiszkowo/
Wartość 1.880.793,00

Data : 01.12.2012
Termin zakończenia: 15.04.2012
Zawarte między Poldróg piła
Miejsce: Chodzież
Nazwa : odsieżanie dróg krajowych na terenie RDK w chodzieży
Wartość

Data : 30.03.2012
Termin zakończenia: 30.10.2012
Zawarte między Gmina wyrzysk
Miejsce: Kiszkowo
Nazwa : Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej, z przepompowniami na terenie wsi kosztowo z rurociągiem tłocznym
Wartość 2.084.850,00

Data : 07.11.2012
Termin zakończenia: 15.02.2013
Zawarte między spółdzielnia mieszkaniowa nowy dom w chodziezy
Miejsce: Budzyń
Nazwa : Zagospodarowanie wód odpadowych, wykonanie instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym, wykonanie odcinak od szafki pomiarowej do kurka ogniowego
Wartość ok. 135.000

Data : 11.07.2012
Termin zakończenia:
Zawarte między
Miejsce: Chodzież
Nazwa : Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi w pasie drogowym w obrębie ulic Marcinkowskiego, Żeromskiego, Kochanowskiego, Podgórna, Topolowa,Bosa w chodzieży”
Wartość: ok. 100.000

Data : 02.08.2012
Termin zakończenia: 30.09.2013
Zawarte między Spółdzielnia mieszkaniowa w budzyniu
Miejsce: Budzyń
Nazwa : Remont istniejących parkingów polegający na wymianie nawierzchni żużlowej na nawierzchnię polbrukową na os. Słonecznym w budzyniu
Wartość ok. 90.000

Data : 06.07.2012
Termin zakończenia: 03.08.2012
Zawarte między miasto i gmina gołańcz
Miejsce: Gołańcz
Nazwa : Montaż komory pomiarowej na istniejącym rurociągu tłocznym
Wartość ok30.000

Data : 27.06.2012
Termin zakończenia: 12.07.2012
Zawarte między Gmina Chodzież
Miejsce: Chodzież
Nazwa : Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do granic posesji na ul. Noteckiej
Wartość ok. 10.000

Data : 10.04/2012
Termin zakończenia: tryb awaryjny
Zawarte między urząd miejski
Miejsce: Chodzież
Nazwa : zlecenie wykonania w trybie awaryjnym robót siciowych na kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulic reymonta i zwycięstwa w chodzieży.
Wartość 7,700

Data : 03.12.2012
Termin zakończenia: 31.12.2012
Zawarte między burmistrz miasta i gminy wysoka
Miejsce: Wysoka
Nazwa : Wymiana przyłącza wodociągowego w posesji przy Placu Powstańsów Wielkopolskich
Wartość 25.000

Data : 18.05.2012
Termin zakończenia:
Zawarte między GMINA CHODZIEŻ
Miejsce: Chodzież
Nazwa : Montaż wentylatora osiedlowego bezprzewodowego, czerpnia ścienna prostokąta, przebicie w ścianie z cegły na zaprawie cementowej, podłączenie instalacji elektrycznej do wentylatorów
Wartość 4.442,00

Data : 01.12.2011
Termin zakończenia: 15.12.2011
Zawarte między Pol dróg piła
Nazwa : Wykonanie rowu krytego, renowacja rowu na drodze krajowej, odmulenie przepustu pod skarpą
Wartość : ok. 110.000

Data : 01.06.2012
Termin zakończenia: 31.07.2012
Zawarte między Pol-dróg Sp. zoo
Miejsce: Biedrusko
Nazwa : Przebudowa drogi powiatowej nr2406P w m. Biedrusko- branża kanalizacyjna
Wartość: 689.622.67

Data : 30.03.2012
Termin zakończenia: 15.06.2012
Zawarte między Pols dróg sp.zo.o.
Nazwa :Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i wzrost spójności komunikacyjnej poprzez budowę ciągów drogowych łączących drogę gminną nr 271582P (ul. Objezierska) z drogami powiatowymi nr 2050P i 20562P wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem drogowym.
Wartość 59.856.73

Data : 05.04.2012
Termin zakończenia: 19.05.2012
Zawarte między PPHU „PETROL HAWEN”
Nazwa : BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ.
Wartość 38 700,00

Data : 5.04.2012
Termin zakończenia: 19.05.2012
Zawarte między PPHU „Petrol Hawen” J. Zmyślony , A. Zmyslona
Nazwa : Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz renowacja kanalizacji deszczowej w następujących obiektach : STACJA PALIW – BP ŁOWICZ WALECKI, RUDA, WĄGROWIEC
Wartość ok. 61.000

Data : 19.01.2012
Termin zakończenia: 29.02.2012
Zawarte między Pol-Dróg piła
Nazwa : Odwadnianie drogi w chrustowie obejmjujące : przedłużenie przepustu śr 400, oczyszczanie istniejącego przepustu , umacnianie pobocza gruntowego destruktem asflatowym
Wartość 15.730 zł

Data : 16.02.2012
Termin zakończenia: 31.10.2013
Zawarte między Pol- dróg piła sp zo.o.
Nazwa : Przebudowa sieci dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży, celem aktywizacji obszarów miejskich i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wartość 820.000,00 zł

Data : 10.02.2012
Termin zakończenia: 28.02.2012
Miejscowość : Budzyń
Zawarte między : GMINA BUDZYŃ
Nazwa : Remont kanalizacji deszczowej na os. Zielonym w budzyniu
Wartość: 19.434.00 brutto

Data : 07.02.2012
Termin zakończenia: 28.02.2013
Miejsce: Poznań
Zawarte między Przedsiębiorstwo budowlane PEBEROL Sp zo.o
Nazwa : Wykonanie robót instalacyjnych w kompleksie budynków wielorodzinnych przy ul. Mateckiego 3 i 4a w Poznaniu „Amber Residence” obejmujących 170 lokali
Wartość: brutto 2 000 595,24 , netto 1 852 403,00

Data : 31.01.2012
Termin zakończenia: 10.02.2012
Zawarte między Gmina chodzież
Miejsce: Podanin
Nazwa : Budowa oczyszczalni przydomowej w Podaninie nr 44. Zakres obejmuje :wykonanie prac ziemnych z wymianą gruntu, wykonanie przyłączy od mieszkan wraz z wentylacją do zbiornika, posadowienie zbiornika wraz z instalacją rozsączającą, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego
Wartość brutto 15.252zł

Data : 09.12.2011
Termin zakończenia: budynek nr 49. 15.12.2012/ budynek 48 15.05.2013
Zawarte między PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PEBEROL
Miejsce: Oborniki
Nazwa : Budowa instalacji sanitarnych dla budynków wielorodzinnych nr 48 i 49 przy ulicy leśnej w obornikach. Zakres robót: wykonanie kompletnej instalacji kanalizacji sanitarnej ( w wyłączeniem „białego montażu”, instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania, instalacji gazowej, wykonanie zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji canitarnej, przylącza wodociągowego
Wartość 524.400zł

Data : 12.01.2012
Termin zakończenia: 23.01.2012
Zawarte między GMINA BUDZYŃ
Miejsce: Budzyń
Nazwa : Przebudowa kanalizacji deszczowej budzyniu . Zakres: wykopy, ułożenie rurociągu grawitacyjnego z PCV, włączenie do istniejących studii betonowych PCV, studnia 315/200 , studnia 1000/600, demontaż istniejących wypustów deszczowych, wypusty deszczowe, cięcie asflatu, demontaż asflatu i podbudowy, prace pożądkowe
Wartość brutto 44.895

KTO ZLECA: GMINA CHODZIEŻ
DATA : 12.12.2013 – 31.12.2013
PRZEDMIOT: AWARYJNA WYMIANA USZKODZONEGO ODCINKA KANAŁU DESZCZOWEGO W UL. JAGIELOŃSKIEJ W CHODZIEŻY
CENA: 26.599 ZŁ BRUTTO

KTO ZLECA: GMINA POBIEDZISKA
DATA : 02.12.2013
PRZEDMIOT: WYKONANIE BY-PASSU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W POBIEDZISKACH LETNISKU
CENA: 12.000

KTO ZLECA: GMINA SZAMOCIN
DATA : 03.12.2013 – 16.12.2013
PRZEDMIOT: MONTAŻ URZĄDZENIA OCZYSZCZAJĄCEGO NA ISTNIEJĄCYM KOLEKTORZE DESZCZOWYM WRAZ Z REMONTEM WYLOTU WÓD DESZCZOWYCHH
CENA:29.150

KTO ZLECA: GMINA CHODZIEŻ
DATA : 05.08.2013 – 30.09.2013
PRZEDMIOT: REMONT ISTNIEJĄCEGO PARKINGU WRAZ Z ODWODNIENIEM DLA BUDYNKU GMINY CHODZIEŻ
CENA:51.042

KTO ZLECA: GMINA CHODZIEŻ
DATA : 05.11.2013 – 15.11.2013
PRZEDMIOT: BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI DESZCZOWEJ CELEM ODWODNIENIA DROGI W RATAJACH NA OS WICHROWE WZGÓRZE
CENA: 3,567

KTO ZLECA: Miejskie WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. ZO.O. W CHODZIEŻY
DATA : 09.09.2013 – 27.09.2013
PRZEDMIOT: Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Harcerskiej w chodzieży
CENA: 27.000

KTO ZLECA: GMINNY ZAKŁĄD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BUDZYNIU
DATA : 10.09.2013 – 01.09.2014
PRZEDMIOT: BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI DZIEWOKLUCZ
CENA: 1.594.081,00 ZŁ

KTO ZLECA: WÓJT GMINY KISZKOWO
DATA : 05.09.2013 – 29.10.2013
PRZEDMIOT: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KISZKOWO, UL. CZEREŚNIOWA, MORELOWA, WIŚNIOWA I ŚLIWOWA”
CENA:407.452,26

KTO ZLECA: GMINA KACZORY
DATA : 26.08.2013 – 13.09.2013
PRZEDMIOT: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA UL. LIPOWEJ, AKACJOWEJ, BUKOWEJ I DĘBOWEJ W KACZORACH
CENA: 225.459,00

KTO ZLECA: ZBIGNIEW SALWA – WÓJT GMINY CHODZIEŻ
DATA : 10.07.2013 – 20.08.2013
PRZEDMIOT: REMONT ISTNIEJĄCEGO STANOWISKA NA POJEMNIKI KOMUNALNE NA TERENIE SKŁADOWISKA W KAMIONCE
CENA: 62.500

KTO ZLECA: GMINA CHODZIEZ
DATA : 19.06.2013 – 31.07.2013
PRZEDMIOT: REMONT SCHODÓW W OLEŚNICY
CENA: 9.778.01

KTO ZLECA: MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W CHODZIEŻY
DATA : 24.04.2013-31.08.2013
PRZEDMIOT: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W RAZ Z KANAŁAMI BOCZNYMI W OBRĘBIE ULIC ŻEROMSKIEGO, KOCHANOWSKIEGO, PODGÓRNA W CHODZIEŻY
CENA: 609.327,24ZŁ