OFERTA

Instalacje i roboty zewnętrzne
Przedsiębiorstwo wykonuje wszelkie prace związane z wykonaniem sieci z zakresu wodno kanalizacyjnej, deszczowej i gazowej. Do wykonania powyższych prac firma dysponuje niezbędnymi maszynami i urządzeniami. Cały sprzęt jest własnością firmy, dlatego w każdej chwili pracownicy gotowi są podjąć prace sieciowe i ziemne. Przedsiębiorstwo dysponuje ponadto koparkami do prowadzenia wykopów na małych i dużych głębokościach, w trudno dostępnych miejscach, gdzie nie każdy sprzęt może pracować. Spółka zapewnia też pełną obsługę sprzętową w postaci wywrotek i ładowarek. Wykonuje również wszelkie prace nawierzchniowe po wykopach.
Insmont posiada zgrzewarki do wykonania specjalnego typu połączeń, gdzie sieci zewnętrzne wykonywane są z rur PE łączenie ich następuje poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. W miejscach gdzie nie ma możliwości wkonania wykopu otwartego firma stosuje metody bez wykopowe poprzez przeciski, co w znacznym stopniu zmniejsza koszty, czas wykonania sieci i przyłączy.
Spółka posiada też urządzenia do kruszenia gruzu. Cały czas inwestuje w nowoczesny sprzęt oraz innowacje i ceni sobie ekologię. Wszyscy pracownicy mając na uwadze zadowolenie klienta podnoszą swoje kwalifikacje poprzez szkolenia teoretyczne i praktyczne.

Zakres wykonywanych prac.:
sieci wodociągowe
sieci kanalizacji sanitarnej
sieci kanalizacji deszczowej
sieci gazowe
przyłącza wodno kanalizacyjne
roboty ziemne- wszelkie prace wykopowe, niwelowanie terenu, skarpowanie, wykonywanie wymiany gruntu, odtwarzanie nawierzchni do stanu pierwotnego
odwadnienia terenu - odwadnianie terenu podczas prowadzenia prac wykopowych przy zastosowaniu igłofiltrów lub drenażu, odwodnienia wokół budynków, boisk itp.
wykonywanie przecisków - wszelkie prace bezwykopowe z zastosowaniem urządzenia przepisowego pod drogami, chodnikami, torowiskami wszedzie am gdzie nie ma możliwości otwartego wykopu lub jest to nie uzsadnione ekonomicznie lub czasowo
zgrzewanie elektrooporowe - zgrzewanie wykonywane jest za pomocą kształtek podczas wykonywania sieci gazowych, wodociągowych lub rurociągów tłocznych,
zgrzewanie doczołowe - zgrzewanie bez użycia kształtek podczas wykonania sieci gazowych, wodociągowych lub rurociągów tłoznych
kruszenie gruzów - kruszenie gruzu betonowego, ceglanego, asflatowego o różnych grubościach
transport

Instalacje i roboty wewnętrzne

Przedsiębiorstwo instalacyjno inżynieryjne INSMONT Sp. zo.o. wykonuje następujących zakres prac:
Instalacje centralnego ogrzewania,
instalacje wodociągowe,
instalacje kanalizacyjne
instalacje gazowe
kotłownie gazowe
kotłownie na paliwa stałe
Powyższe instalace wykonywane są w najnowszych technologiach rur miedzianych, PP,PE, co w znacznym stopniu przyspiesza wykonanie prac i przyczynia się do bardzo małej awaryjnosci instalacji. Firma posiada własne narzędzia i sprzęt do wykonania instalacji, co pozwala na swobodne prowadzenie wszystkich prac. Wewnętrzne instalacje wykonywane są również w tradycyjny sposób czyli z rur stalowych. Przedsiębiorstwo posiada wysoko wykfalifikowane brygady monterów instalacji wewnętrznych, co pozwala na niezależne prowadzenie zarówno małych, jak i dużych inwestycji, np.: budynki mieszkalne wielorodzinne.
Wraz z nowymi technologiami firma podnosi swoje kwalifikacje poprzez ciągłe szkolenia pracowników.