ROBOTY ZEWNETRZNE

 • sieci wodociągowe
 • sieci kanalizacji sanitarnej
 • sieci kanalizacji deszczowej
 • sieci gazowe
 • przyłącza wodno kanalizacyjne
 • magistrale ciepłownicze z rur preizolowanych
 • oczyszczalnie ścieków
 • przepompownie
 • piaskowniki
 • seperatory
 • ścianki szczelne GZ-4
 • roboty ziemne
 • - wszelkie prace wykopowe,
  -niwelowanie terenu,
  -skarpowanie,
  -wykonywanie wymiany gruntu,
  -odtwarzanie nawierzchni do stanu pierwotnego

 • odwadnienia terenu

 • -odwadnianie terenu podczas prowadzenia prac wykopowych przy zastosowaniu igłofiltrów lub drenażu,
  -odwodnienia wokół budynków, boisk itp.

 • wykonywanie przecisków -

 • -wszelkie prace bezwykopowe z zastosowaniem urządzenia przepisowego pod drogami, chodnikami, torowiskami wszedzie am gdzie nie ma możliwości otwartego wykopu lub jest to nie uzsadnione ekonomicznie lub czasowo

 • zgrzewanie elektrooporowe

 • -zgrzewanie wykonywane jest za pomocą kształtek podczas wykonywania sieci gazowych, wodociągowych lub rurociągów tłocznych,
 • zgrzewanie doczołowe

 • -zgrzewanie bez użycia kształtek podczas wykonania sieci gazowych, wodociągowych lub rurociągów tłoznych